DamenRomijn

EINDE DAMENROMIJN

Helaas, het is einde DamenRomijn.

Al eerder hebben we bekend gemaakt dat er voor ons bureau in de huidige vorm, onvoldoende economisch perspectief is. Een trieste en harde constatering. Dat neemt niet weg dat we trots zijn op de prestaties die we in het recente verleden hebben geleverd. En individueel in de toekomst willen blijven leveren.

We danken onze talentvolle mensen waarmee we samen toch een mooi bureau hebben opgebouwd. En alle klanten en relaties die de afgelopen jaren vertrouwen in ons hebben gesteld.

Hopelijk tot ziens,


HANS ROMIJN

06 53 34 37 33

BERT DAMEN

06 53 39 21 75

 

Copyright © DamenRomijn 1997 – 2012